Top
Yangın Risk Analiz Raporlandırması

Yangın Risk Analiz Raporlandırması

Hizmetlerimiz Yangın Risk Analiz Raporlandırması

Yangın risk analizi , temel olarak yangın güvenliğinin sağlanması istenilen yerin özelliklerine göre yangın risk haritasının belirlenip tehlikeleri tespit edilerek, alınması gereken önlemlerin ortaya çıkarılmasıdır.
Her işletmede meydana gelebilecek riskler işletmenin fiziki koşulları , yanıcı madde türleri , tehlike oluşturabilecek durum ve davranışlara göre değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle gerekli analizlerin yetkin kişiler tarafından bilgi ve birikime dayalı bir şekilde yapılarak , doğru ve yaratıcı çözümler içermesi gerekmektedir.
Yangın risk analizi içeriği ve uygulaması:

  • Yangından korunacak alanın yapısal özelliklerinin belirlenmesi
  • Mevcut alan veya çevresinde çıkabilecek muhtemel yangın türlerinin tespiti
  • Mevcut olan önlemler ve yeterliliklerinin tespit edilmesi
  • Yangına sebebiyet verebilecek tehlikelerin ortaya çıkarılması
  • Yangın risk haritasının oluşturulması
  • Olası bir yangın durumunda meydana gelebilecek zararın tespiti
  • Yangın riskine karşı alınması gereken güvenlik tedbirlerinin belirlenmesi